วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

16.38 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 8 ก.ค. 54 เวลา 09.10 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก

ไม่มีความคิดเห็น: