วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การอบรมแกนนำเยาวชนในสถาบันการศึกษาระดับ ปวช.

08.30 น. สนง.สาธารณสุข จ.ราชบุรี จัดหลักสูตรอบรมแกนนำเยาวชนในสถาบันการศึกษาระดับ ปวช. ในวันที่ 8-10 ก.ค.54 เวลา 08.30 น. ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ต. คลองตาคต อ. โพธาราม

ไม่มีความคิดเห็น: