วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 7 ก.ค.54 เวลา 14:51 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี ร่วมกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.งานอาชีวศึกษาจ.ราชบุรี และ สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งชาติจ.ราชบุรี กำหนด การอบรมหลักสูตรอบรมแกนนำเยาวชนในสถาบันการศึกษาระดับ ปวช. ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: