วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานแห่เทียนพรรษา ปี54

วันที่ 7 ก.ค.54 เวลา 14:56 น. เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลหลักเมือง ปี54 ในวันที่ 14 - 15 ก.ค.54 ณ สนง.เทศบาลหลักเมือง โดยมีขบวนแห่ในวันที่ 15 ก.ค.54 เวลา
08.30 น. รถขบวนแห่เริ่มจากเทศบาลตำบลหลักเมืองไปยังวัดอมรินทราราม

ไม่มีความคิดเห็น: