วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการประกวดร้องเพลงชาติ จ.ราชบุรี ประจำปี 2554

09.49 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี จัดโครงการการประกวดร้องเพลงชาติ จ.ราชบุรี ประจำปี 2554 ในวันที่ 7 ก.ค. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: