วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครกรรมการเลือกตั้งเทศบาลบ้านโป่ง

1 ก.ค.54 เวลา 10:50 น.กกต.ราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึ่งจะหมดวาระใน 25 ส.ค.2554 ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.2554 ณ สำนักงาน กกต.ราชบุรี และสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: