วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมวิทยากรประจำอำเภอ เลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ.

วันที่ 29 มิ.ย.54 เวลา 17:58 น. ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำอบจ.ราชบุรี กำหนด การจัดอบรมวิทยากรเลือกตั้งประจำอำเภอ 10 อำเภอ และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 คน ในการเลือกตั้งนายก อบจ. และส.อบจ. ในวันที่ 6 ก.ค.54 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 สนง.อบจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: