วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี

วันที่ 29 มิ.ย.54 เวลา 17:54 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี ร่วมกับชมรมดนตรีไทยจ.ราชบุรี กำหนด จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินี ในวันที่ 9 ส.ค.54 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: