วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดเก่าโคยกี๊

วันที่ 27 มิ.ย.54 เวลา 17:09 น. ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี กำหนดประชุมสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 30 มิ.ย.54 เวลา13.00 - 15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีชมภูฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: