วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่นจ.ราชบุรี ปี2554

10.47 น. บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่นจ.ราชบุรี ปี2554 ในระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 54 ณ จ.ชลบุรี รวมตัว ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี เวลา 06.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: