วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนศ.หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 24 มิ.ย.54 เวลา 17:17 น. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มีความประสงค์ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 89 ปีการศึกษา 2554 รายวิชาที่เปิดรับสมัครได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม,การตัดผมชาย,การทำเรซิ่น,การทำแบบหล่อ,โปรแกรมWindows,Words,Excel เป็นต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.54หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3232-1903 ต่อ112 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: