วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานแถลงข่าว"โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ"

วันที่ 24 มิ.ย.54 เวลา 17:13 น. สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ หอการค้าจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน ในวันที่ 29 มิ.ย.54 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: