วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24 มิ.ย.54 เวลา 17:04 น. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างยนต์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเครื่องกล-เทคนิคยานยนต์ , คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลอุตสาหการ หากผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ที่งานบุคลากรตึกอำนวยการชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.54 ในวันเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: