วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป

วันที่ 19 ก.ค.54 เวลา 17:10 น. สนง.เกษตรจ.ราชบุรี กำหนดพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป ในวันที่ 27 ก.ค.54 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารวิสาหกิจชุมชน สนง.เกษตรจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: