วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วันที่ 19 ก.ค.54 เวลา 17:07 น. ศาลจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการ"เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 21 ก.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: