วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าไทยพื้นถิ่น (โพหัก) ประจำปี 2554

วันที่ 12 ก.ค. 54 16.50 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดงานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าไทยพื้นถิ่น (โพหัก) ประจำปี 2554 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค.54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: