วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานวันรพีราชบุรี 54

วันที่ 19 ก.ค.54 เวลา 17:12 น. ศาลจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและผู้ประกอบการวิชาชีพทางกฎหมายในจ.ราชบุรี กำหนดจัดงานวันรพีราชบุรี 54 โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 ส.ค.54 เวลา 08.30 น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: