วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22

วันที่ 19 ก.ค.54 เวลา 17:16 น. กองพลพัฒนาที่1 กำหนดจัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22 ในวันที่ 27 ก.ค.54 เวลา 08.00 น. ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: