วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กำหนดแถลงข่าวคลินิกผู้ป่วยนอก "สุขใจใกล้บ้าน"

18 มิ.ย.54 เวลา 16:25 น. รพ.ราชบุรี กำหนดแถลงข่าวคลินิกผู้ป่วยนอก "สุขใจใกล้บ้าน" วันที่ 20 มิ.ย.54 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม 1 รพ.ราชบุรี โดยคลินิกผู้ป่วยนอกจะให้บริกการ 5 สาขา ได้แก่ โรงเจประปา รพส.ต.พิกุลทอง,รพส.ต.บ้านไร่,รพส.ต.เจดีย์หัก และ รพส.ต.อ่างทอง (ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม) 

ไม่มีความคิดเห็น: