วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

84 วัน 84,000 คดี 84 ร้อยยิ้ม

18 มิ.ย.54 เวลา 16:32 น. ศาลแขวงเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา จึงขอเชิญผู้มีอรรคดี ร่วมโครงการตามกำหนดนัด ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงราชบุรี โทร.0-3233-7004 ต่อ 121

ไม่มีความคิดเห็น: