วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

18 มิ.ย.54 เวลา 16:40 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.ของทุกปี) วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.54 เวลา 09:00 น.ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานเพื่อทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

1 ความคิดเห็น:

ชุดตรวจสารเสพติด กล่าวว่า...

จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน
เกียจที่สุดเลย ยาเสพติดเนี่ย

ช่วยกันครับ