วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง กศน.ตำบล 3 แห่ง

18 มิ.ย.54 เวลา 10:57 น. กศน.จ.ราชบุรี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบล 3 แห่ง ได้แก่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก และ ต.รางบัว อ.จอมบึง แห่งละ 800,000 น. ยื่นซอง 24 มิ.ย.54 กำหนดเสนอราคา 29 มิ.ย.54 ณ สนง.กศน.จ.ราชบุรี  สอบถามรายละเอียด โทร.0-3238-9167 หรือ http://ratcha.nfe.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น: