วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมปชส.ชุมชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์

14:15น. กองพลพัฒนาที่1 จัดกิจกรรมปชส.ชุมชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ ในวันที่ 26 พ.ค. 54 เวลา 08:30-15:00น. ณ วัดเขาลอย ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: