วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสส.

13:15น. สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี กำหนดการแถลงข่าว เรื่อง "การทำป้ายหาเสียงของผู้สมัครสส." ในวันที่ 12 พ.ค. 54 เวลา10:00น. ณ ห้องประชุมสนง.กกต.ประจำจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: