วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

รับสมัคร กกต. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10:20น. คณะกกต. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ประจำเทศบาลต.โพหัก และเทศบาลต.ศรีดอนไผ่ ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย. 54 ณ สนง.กกต.จ.ราชบุรี และสนง.เทศบาลต.ศรีดอนไผ่

ไม่มีความคิดเห็น: