วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ

11:22น. สนง.คุมประพฤติ จ.ราชบุรี กำหนดจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ และส่งเสริมการประสานความร่วมมือให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29 เม.ย. 54 ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30น. ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: