วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียติฯ

15:45น. สนง.สาธารณสุขราชบุรี กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดโครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียติ จ.ราชบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในวันที่ 3 พ.ค. 54 เวลา 11:00น.เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.บ้านโป่ง

ไม่มีความคิดเห็น: