วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

"ประกาศบุคคลหาย"

16:15น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี รับแจ้งจากนายประกิจ เกาประเคน ว่าบุตรสาว คือ น.ส.สุภา เกาประเคน อายุ 21ปี ชาวจ.บุรีรัมย์ ส่วนสูง. 140 ซม. น้ำหนัก.70 กก. ผิว ดำ-แดง ได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย 53 และครั้งสุดท้ายแจ้งบิดาว่าจะไปร่วมงานบวชเพื่อนที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเข้าใจว่าอาจถูกล่อลวงไปทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หากท่านที่มีข้อมูลหรือเบาะแสกรุณาแจ้ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี 032-337-620

ไม่มีความคิดเห็น: