วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

งาน The Old Racthaburi Fair 2011

16:30น. จ.ราชบุรีกำหนดพิธีเปิดงาน The Old Racthaburi Fair 2011 วันที่ 13 เม.ย 54 เวลา 18:30น. ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว จ.ราชบุรี งานมีระหว่างวันที่ 13 - 15 เม.ย 54 ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: