วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 54

15:31น. เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดจัดโครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี 54 โดยจัดพิธีการทางศาสนาและการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญของวันเทศบาล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน ในวันที่ 22 เม.ย. เวลา 06:00น. ณ สนง.เทศบาลตำบลหลักเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: