วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

กำหนดจัดการอบรมถวายความรู้แด่พระสังฆาการ ระดับเจ้าคณะตำบล และ เจ้าคณะอาวาส

14:19น. สถาบันพระสังฆาธิการ สังกัดสนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดอบรมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอาวาส ทั่วประเทศ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ประจำปี54 เพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ระดับเจ้าคณะอาวาส รุ่นที่1 จำนวน 120 รูป ระหว่างวันที่ 21-30 เม.ย.54 รุ่นที่2 จำนวน 120 รูป ระหว่างวันที่19-28 พ.ค.54 ระดับเจ้าคณะตำบล จำนวน 120 รูป ระหว่างวันที่ 2-11 มิ.ย.ณ สถาบันพระสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: