วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

กำหนดการทำบุญประเพณีสงกรานต์และหอประวัติม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

16:21น. สน.ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดงานทำบุญประเพณีสงกรานต์และหอประวัติม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 22 เม.ย.54 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00น. ณ สน.ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่มีความคิดเห็น: