วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

"เลื่อน"กำหนดการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

15:15น. จ.ราชบุรี ได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ในวันที่ 29 มี.ค 54 ได้กำหนดเลื่อนเป็นวันที่ 31 มี.ค 54 ณ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เวลา 8:00 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: