วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ราชบุรี

15:30น. จ.ราชบุรีร่วมกับ อ.เมืองราชบุรี กำหนดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมประจำปี 2554
ในวันที่ 25 มี.ค 54 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เวลา 20:00น.

ไม่มีความคิดเห็น: