วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครเข้าคัดเลือกเป็น ผอ.กกต.และ กกต.จ.ราชบุรี

13:20น.กกต.ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มี.ค 54 โดยกำหนดให้มีการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1-5 ในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของ จ.ราชบุรี ในวันที่ 28 มี.ค ถึงวันที่ 1 เม.ย 54 เวลา 8.30 - 16.30น. ณ สนง.กกต.จ.ราชบุรี
ติดต่อสอบถาม โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: