วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

11:15น. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 8 เม.ย 54 ในวัน เวลาราชการโดยยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จ.ราชบุรี โทร.0-3231-0368 ต่อ 2317

ไม่มีความคิดเห็น: