วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการบวชพระแสนรูปทุกบ้านทั่วไทย

10:46น. มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ได้มีมโนปณิธานสานสัมพันธ์ร่วมกันจัด โครงการบวชพระแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ขึ้นระหว่างวันที่20 มี.ค-30 เม.ย 54 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศเพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาโดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28มี.ค 54

ไม่มีความคิดเห็น: