วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการลานเยาวชน"ถนนเด็กเดิน" จ.ราชบุรี

16:55น. ศตส.จ.รบ.ได้กำหนดพิธีเปิดโครงการลานเยาวชนถนนเด็กเดิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทักษะและความสามารถต่างๆ ในวันที่ 3เม.ย 54 เวลา 19:30น. ณ บริเวณโดมสนามกีฬา จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: