วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นร.-นศ.ที่สำเร็จการศึกษาปี54

11:51น. ร.รราชบุรีบริหารธุรกิจ และ ร.รพิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรี กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นร.-นศ.ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา53 ในวันที่ 4 เม.ย 54 เวลา13:30น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น6 ร.ร.ราชบุรีบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: