วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จ.ราชบุรี

16:00น. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดประชุมงานวันแรงงานแห่งชาติ จ.ราชบุรี ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 เม.ย 54 เวลา 13:30น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: