วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

"โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ไร้แอลกอฮอล์"

16:00น. อบต.สร้อยฟ้า ร่วมกับ สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.ราชบุรีและได้รับการสนับสนุนจากการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้"โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ไร้แอลกอฮอล์" เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย โดยจัดแถลงข่าวในวันที่29 มี.ค54 เวลา 11:00น-12:00น.ณ ห้องประชุมอบต.สร้อยฟ้าอ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: