วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานแถลงข่าวกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

15:40น.จ.ราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 ได้จัดงานแถลงข่าวและร่วมประชุม ในวันที่ 5 เม.ย 54 เวลา 11:00น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: