วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการ"เพิ่มพูนความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ"

14:42 น. ศาลจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการ "เพิ่มพูนความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้ประนีประนอมประจำศาลจ.ราชบุรี" ในวันที่ 24 ก.พ.54 โดยมีพิธีเปิดเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: