วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประกาศจ.ราชบุรี

14:31 น. จังหวัดราชบุรีได้ออกประกาศห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการขอทานและห้ามนำบุคคลมาขอทานในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 54 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.54 - 6 มี.ค.54 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมและลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งเนื่องจากงานกาชาดเที่ยวราชบุรีปี54 ต้องออกกฎหมายแบบนี้มาก็เพราะสืบเนื่องมาจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนำเด็ก ผู้สูงอายุหรือคนพิการมาแสวงหาผลประโยชน์โดยการขอทานซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงาน

ไม่มีความคิดเห็น: