วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กาชาดเที่ยวราชบุรี54

16:52 น. จังหวัดราชบุรี ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี54 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.54 - 6 มี.ค.54 ณ บริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี และเชิญเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองถูกใจ ได้กุศลในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี54

ไม่มีความคิดเห็น: