วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ยื่นคำขอรับค่าอุปกรณ์ผู้พิการ ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

17:37 น. กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการอันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน สามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือด้านค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้ฟรี ได้ที่ สนง.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ตามจังหวัดที่ผู้พิการอาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย.54

ไม่มีความคิดเห็น: