วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประกวดสวดมนต์หมู่

17:41 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี กำหนด จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี54 ในวันที่ 16 - 17 ก.พ.54 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 ก.พ.54 เวลา 10.00 น. ณ ธรรมศาลาจินดาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: