วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

16:36 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ราชบุรี กำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ในโครงการ"ร่วมกัน ขอบคุณ จากใจ กฟภ." ในวันที่ 14 ก.พ.54 เวลา 08.30 น. ณ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: