วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันมาฆบูชา

11:41 น. สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีขอความร่วมมือในการงดการจำหน่าย ซื้อและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ ในวันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 18 ก.พ.54 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม ธำรงพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น: