วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

อบรมถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์

11:59 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดอบรมการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจ.ราชบุรี ในวันที่ 17 ม.ค.54 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 ตึกอบจ.ราชบุรี (หลังใหม่)

ไม่มีความคิดเห็น: